Sứ mệnh của Bảo Vệ Thuận Việt là bảo đảm sự bình an, an toàn về tài sản và tính mạng con người; đem lại lợi ích lâu dài cho khách hàng, người lao động và cộng đồng.

Tầm nhìn là trở thành một trong những công ty dịch vụ bảo vệ hàng đầu ở Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động trên khắp cả nước.

5 Giá trị cốt lõi :

→ Chất lượng : Đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong hoạt động dịch vụ cung cấp

→ Bản sắc văn hóa : Hợp tác, gắn bó, thân thiện, quan tâm tới đồng nghiệp và khách hàng; cư xử tôn trọng, lịch sự, công bằng trong tất cả các mối quan hệ; xây dựng tập thể công ty thành một khối đoàn kết, thống nhất trên cơ sở ý chí, năng lực, trách nhiệm của từng cá nhân. Trung thực trong mọi tình huống, ý thức cao về uy tín thương hiệu và hình ảnh đẹp của công ty, tạo niềm tin tuyệt đối từ phía khách hàng.

Cầu tiến : luôn hướng về phía trước, phát triển và hoàn thiện không ngừng; nắm bắt cơ hội và tạo ra những tiêu chuẩn tiên tiến; sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng và sáng kiến mới.

Chuyên nghiệp : Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thuận Việt luôn đề cao công tác quản lý – điều hành hiệu quả dựa trên ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 và các công cụ, trang thiết bị khoa học công nghệ cao vào các hoạt động để thực thi dịch vụ.

 Chế độ đãi ngộ : Công ty luôn coi trọng sự cống hiến và lòng trung thành của nhân viên, không ngừng tuyển dụng các ứng viên có năng lực, đạo đức nhằm tạo điều kiện về tinh thần và vật chất để phát triển, hoàn thiện trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh nhất.